Kontakt

Telefon:

042-21 07 90

Fax:

042-21 07 91

E-post:

mail@mizmed.com


Information för dig som kör bil

Kommer du till oss med bil så försök inte navigera med din GPS. Ta av från Järnvägsgatan mitt emot Trädgårdsgatan och kör upp på parkeringsdäcket. Du hittar ingången till Terminalgatan 1 längst upp i nordvästa hörnet av parkeringsdäcket.