Produkter

Undersökningar     Transfer av embryon
  Endobiops®   Frydman Memory®
  Pipelle® Mark II   Frydman® Soft, 4,5
  Endobrush®   Set T.D.T.®
  Kateter S.I.S®  
  PM Hystero®  
  PM HSG® BALLOON  
  Förlängningskateter  
   
HSUG, IUI och IVF Avlägsnande av spiraler m.m.
  PM IU-kateter® Retrievette®
  PM FIV IU®-kateter  
  Mini Space®  
   
   
       
       
       

 

 

Mizarra Medical AB • Terminalgatan 1 • 252 78 Helsingborg • Tel 042-21 07 90 • Fax 042-21 07 91 •