Mizarra Medical marknadsför och distribuerar innovativa och
kostnadseffektiva medicintekniska produkter inom gynekologi.
 
 

Våra produkter bidrar aktivt
till en kvalitativ och kostnads-
effektiv behandling inom repro-
duktion, endometriebiopsi,
hydrosonografi samt hystero-
salpingografi.

Vi samarbetar med några av de
ledande tillverkarna av gynekologiska
produkter i Frankrike.

Vi har produkter för:
  Undersökningar
     HSUG, IUI och IVF
        Transfer av embryon
          
  Mizarra Medical är exklusiv distributör i
Sverige för Prodimed och Prince Medical.
 
 
       
 

 

 

 

 
Mizarra Medical AB • Terminalgatan 1 • 252 78 Helsingborg • Tel 042-21 07 90 • Fax 042-21 07 91 •